Закрыть

Написати керівнику компанії

Якість роботи – це наш пріоритет. Нам важливо знати Вашу думку щодо роботи кожної філії Компанії, а також окремих співробітників.

Ваші скарги та пропозиції готові розбирати особисто.

Телефон в Києві

+38 (044) 355-27-72

Закрыть

Зателефонуйте мені

Ім'я

Телефон

Курс «Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні «Управління виробничим підприємством 8»

Курс розрахований на фахівців:
 • володіють інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп'ютера;
 • володіють знаннями в предметній області бухгалтерського і податкового видів обліку, організації документообігу господарської діяльності підприємства;
   Цілями навчання слухачів на курсі є:
  • вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації;
  • придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів і підсистем типової конфігурації;
  • придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів та особливостей використання типової конфігурації як інструменту для вирішення наступних завдань:
- відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку;
- виписки власних і реєстрації отриманих первинних документів;
- виконання регламентних облікових операцій.

Програма курсу:

Вступ

Концепція прикладного рішення

Загальносистемні механізми і принципи
 
 • Види обліку
 • Підприємство
 • Користувачі
 • Інтерфейси
 • Налаштування системи
Принципи автоматизації бухгалтерського обліку
 
 • Концепція
 • Налаштування облікової політики
 • План рахунків бухгалтерського обліку
 • Облік операцій
 • Коректні проводки
 • Спеціалізовані регістри накопичення
Облік запасів
 
 • Концепція підсистеми
 • Принципи обліку ТМЦ
 • Принципи роботи з "товарними" документами
 • Нормативно-довідкова підсистема
 • Ціноутворення
 • Закупівля товарно-матеріальних цінностей
 • Реалізація товарно-матеріальних цінностей
 • Повернення куплених і проданих ТМЦ
 • Складський облік товарно-матеріальних цінностей
 • Облік бланків суворої звітності
 • Специфіка обліку
 • Комісійна торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Звітність підсистеми
Облік взаєморозрахунків з контрагентами
 
 • Концепція підсистеми
 • Принципи обліку
 • Нормативно-довідкова підсистема
 • Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами
 • Звітність підсистеми
Облік грошових коштів
 
 • Концепція підсистеми
 • Принципи обліку
 • Механізми обліку
 • Нормативно-довідкова підсистема
 • Облік безготівкових грошових коштів
 • Облік готівкових грошових коштів
 • Звітність підсистеми
Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами
 
 • Принципи обліку
 • Відображення господарських операцій з підзвітними особами
 • Звітність підсистеми
Облік операцій в іноземній валюті
 
 • Основні принципи і механізми обліку
 • Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті
 • Закупівля ТМЦ по імпорту. "Імпортний" ПДВ
 • Реалізація ТМЦ на експорт
 • Облік грошових коштів в іноземній валюті
 • Валютний підзвіт
Податковий облік
 
 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи і механізми реалізації
 • Особливості відображення поточних господарських операцій
 • Облік єдиного податку
Необоротні активи та МШП
 
 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи
 • Підсистема "Основні засоби"
 • Підсистема "Малоцінні активи"
 • Підсистема "Нематеріальні активи"
Облік витрат і виробничої діяльності. Облік доходів і визначення фінансового результату
 
 • Концепція підсистеми
 • Облік витрат і витрат
 • Облік виробничої діяльності
 • Облік операцій з давальницькою сировиною
 • Облік доходів і визначення фінансового результату
 • Звітність підсистеми
Облік витрат і виробничої діяльності. Облік доходів і визначення фінансового результату
 
  • Концепція підсистеми
  • Учет затрат и расходов
  • Облік затрат і витрат
  • Облік операцій з давальницькою сировиною
  • Облік доходів і визначення фінансового результату
  • Звітність підсистеми
Звітність та сервісні механізми
 
 • Регламентована звітність
 • Сервісні механізми
Методика початку роботи
 
 • Налаштування облікових параметрів і заповнення загальних довідників і регістрів відомостей
 • Введення залишків ТМЦ
 • Введення залишків МБП
 • Введення залишків ОС
 • Введення залишків малоцінних необоротних активів
 • Введення залишків нематеріальних активів
 • Введення залишків по капітальним інвестиціям
 • Введення залишків взаєморозрахунків
 • Введення залишків ДС
 • Практикум
 • Додатковий практикум
 • Тренінг
 • Заключення
Тривалість курсу: 40 академічних годин.

Записатися

Записатися на Курс «Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні «Управління виробничим підприємством 8»
Телефон
+38
Контактна особа
Замовити

3500грн(вартість без урахування знижок!)

Записатися

Записатися на Курс «Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні «Управління виробничим підприємством 8»
Телефон
+38
Контактна особа
Замовити